เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยโครงการคัดเลือกผู้บริหารพยาบาล / พยาบาลดีเด่น
ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2562

ประกาศสมาคมพยาบาล โครงการประกวดผุ้บริหารและพยาบาลดีเด่น 2562 จดหมายเชิญสมัครพยาบาลดีเด่น แบบฟอร์มการกรอกใบสมัคร

ปิดรับสมัครช่องทางออนไลน์งาน Nurses Run For Health ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

ชี้แจงผู้สมัครกิจกรรม “พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ” การรับเหรียญ เมื่อถึงเส้นชัย เนื่องด้วย กิจกรรมนี้ได้รับพระราชานุญาต ใช้พระนามาภิไธย สธ บนเหรียญ ซึ่งทางผู้จัดกิจกรรม ทุกจังหวัด จะวางเหรียญในพาน อย่างสมพระเกียรติ ณ จุดเส้นชัย ดังนี้ จึงขอกำหนดวิธีการรับเหรียญ ให้นักวิ่ง – เดิน ทุกท่าน รับเหรียญ ที่วางบนพาน โดยทำความเคารพ ก่อนรับเหรียญมาสวมด้วยตนเอง คลิก***จังหวัดที่ร่วมจัดงาน Nurses Run for Health ช่องทางการรับเสื้อและหมวก – สามารถรับเสื้อหมวกและเลขบิบได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ ติดต่อ 02-3541801-2 ต่อ 24 ( ในเวลาราชการ ) – สามารถรับได้ที่สถานที่จัดงานเสื้อหมวกและเลขบิบ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สนามกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  

ตามที่ได้ปรากฏภาพลงเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียของกลุ่มหญิงสาวใส่ชุดราตรียาวสีขาวในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งและได้สวมหมวกสีขาวคาดแถบขีดสีดำที่ดูแล้วเหมือนหมวกในชุดปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาล

ตามที่ได้ปรากฏภาพลงเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียของกลุ่มหญิงสาวใส่ชุดราตรียาวสีขาวในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งและได้สวมหมวกสีขาวคาดแถบขีดสีดำที่ดูแล้วเหมือนหมวกในชุดปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาล ทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ติดตามสืบสาวเรื่องราวและวิเคราะห์ว่าภาพนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพยาบาลในสังคมในทางที่ไม่เหมาะสม จึงได้ติดต่อเพื่อทำความเข้าใจกับผู้จัดงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ประธานคณะกรรมการจัดงาน Solo night พร้อมคณะ ได้มายื่นหนังสือขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดครั้งนี้ ที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นหรือทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้ได้ติดตามลบภาพและวางแนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต นางสาวประชิด ศราธพันธ์  อุปนายก และตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการ ได้รับหนังสือ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันแล้ว  จึงขอแจ้งให้สมาชิกและสังคมได้ทราบโดยทั่วกัน

สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2562-2564

****ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561   จดหมายขอความร่วมมือเสนอนาม โหลด*** แบบฟอร์มเสนอนามเลือกตั้ง พิมพ์ใบสมัครส่งได้ที่ E-mail : Thainurse44@gmail.com หรือ   ตามที่อยู่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 21/12 ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-1801-2

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข โหลดเอกสารได้ที่นี้ : ระเบียบกระทรวงการคลังเงินช่วบเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข

อบรมการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาลและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ

อบรมการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาลและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ Trauma Life Support Program for Nurses and Aero-medical Evacuation 1.หนังสือเชิญชวนสมัครTLS 2.โครงการ TLS & AE 2018 3.แผ่นพับ TLS 2018 4.รายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรม รายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรม

ประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561 เรื่อง Transforming Nursing Roles in Precision Nursing

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561 ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 เรื่อง Transforming Nursing Roles in Precision Nursing ณ ห้องประชุม 1201 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  ชั้น 12 โซน B โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผลการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผลการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2561 โหลดเอกสาร : ผลการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2561

1 2 3 4 5 6 7