พลิกมิติการจัดการพยาบาล:อัตรากำลัง ค่าบริการการพยาบาล และรหัสกิจกรรม “Nursing management transformation: FTE FEE & ICD-10”

ประชุมวิชาการ

เรื่อง พลิกมิติการจัดการพยาบาล:อัตรากำลัง ค่าบริการการพยาบาล และรหัสกิจกรรม

“Nursing management transformation: FTE  FEE & ICD-10”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ

กำหนดการ

ลิงค์ลงทะเบียน

Link ตรวจเช็ครายชื่อผู้ลงทะเบียน