ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2567 หัวข้อเรื่อง “Closing the gap: breastfeeding support for all: เหลียวหลัง แลหน้า สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”

สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2567

หัวข้อเรื่อง “Closing the gap: breastfeeding support for all: เหลียวหลัง แลหน้า สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

สนใจสมัครลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/T92n1
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
https://ns.mahidol.ac.th/lnat/news/2567/conference67.html