ประชุมวิชาการ หัวข้อ INFECTION PREVENTION & CONTROL UPDATE

โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ “INFECTION PREVENTION & CONTROL UPDATE”

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 67 (2 วัน) รูปแบบ Online ผ่าน Zoom

 ได้รองรับหน่วยคะแนน CNEU 11.5 

โอกาสในการ UPDATE รู้เท่าทันความก้าวหน้าของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อให้ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ลงทะเบียน ถึง 17 กรกฎาคม 2567 ️

คลิก : https://lin.ee/cqcwt3G