สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับโล่รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน ในวาระ 76 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณวาณี แม่นยำ ,คุณอรสา อัครรัชรางกูร และผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ กรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสรับโล่รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน ในวาระ 76 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

รวมพลังพยาบาลจิตอาสาร่วมคัดกรอง มะเร็งเต้านมในสตรี

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯวันพยาบาลสากล International Nurses Day :12 พฤษภาคม 2565พลังพยาบาล เพื่อสิทธิและความมั่นคงของสุขภาพประชาคมโลก ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ คลิกดูอ่านคู่มือ การตรวจเต้านม โดยบุคลากรทางการแพทย์ คลิกดูสื่อการสอนออนไลน์

การประชุมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ในยุคดิจิทัล แบบนิวนอร์มอล วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565

รหัสเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM จะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ก่อนวันประชุม 3 วัน วิธีที่ 1 ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม ZOOM วิธีที่ 2 ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม ZOOM สำหรับผู้ที่ login zoom

1 2 3 19