สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

นักศึกษามหาวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพธนบุรี ดูงาน ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

นักศึกษามหาวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพธนบุรี ดูงาน ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

1 2 3