รวมพลังพยาบาลจิตอาสาร่วมคัดกรอง มะเร็งเต้านมในสตรี

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯวันพยาบาลสากล International Nurses Day :12 พฤษภาคม 2565พลังพยาบาล เพื่อสิทธิและความมั่นคงของสุขภาพประชาคมโลก ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ คลิกดูอ่านคู่มือ การตรวจเต้านม โดยบุคลากรทางการแพทย์ คลิกดูสื่อการสอนออนไลน์