ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Ethical & Legal Considerations: Nurses Need to Know

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์

เรื่อง Ethical & Legal Considerations: Nurses Need to Know

ในวันที่ 4-5 เมษายน 2567 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)

อัตราค่าลงทะเบียน 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รับจำนวน 290 ท่านCNEU 11.5 หน่วยคะแนน

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://www.ramacnec.com/

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 25 มีนาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โทร. 0-2201-15120-2201-1608

Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)

Email : [email protected]