รายละเอียดประชุมวิชาการ (Online)

ประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567 เรื่อง ” พยาบาลคืออนาคตและอำนาจทางเศรษฐกิจของระบบสุขภาพ “

ปิดรับการลงทะเบียนเเล้วสามารถเช็ครายชื่อได้ที่ลิงค์

ตรวจเช็ครายชื่อ

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน ท่านสามารถรับชมการแพร่ภาพสดผ่านทาง

Facebook : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ : The Nurse’s Association of Thailand

คะแนน CNEU ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและเข้าผ่านทาง Zoom เท่านั้น

 

*** LINK เข้าประชุม Zoom สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะส่งให้ผ่านทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ***

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน ทางสมาคมจะมีการแพร่ภาพสดผ่านทาง

Facebook : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ : The Nurse’s Association of Thailand

คะแนน CNEU ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและเข้าผ่านทาง Zoom เท่านั้น

 

กำหนดการ