banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Nurses Run For Health2019 ร่วมวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ กรุงเทพฯ และปริมณฑลวิ่ง ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และการชำระเงิน ช่องทางการรับเสื้อ หมวก เบอร์วิ่ง เสื้อ / หมวก / เบอร์วิ่ง  รับได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – สามารถรับเสื้อหมวกและเลขบิบได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ ติดต่อ 02-3541801-2 ต่อ 15 ( ในเวลาราชการ ) **ปิดช่องทางการสมัครพร้อมจัดส่งเสื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – หากต้องการให้จัดส่งจะมีค่าบริการจัดส่ง 80 บาท ต่อ 1 ชุด เสื้อ/หมวก/เบอร์วิ่ง   โหลดไฟล์ Backdrop

นายกสมาคม

รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ

 

สมาคมพยาบาลฯ เพื่อพยาบาล และ สุขภาวะคนไทย

เป็นองค์กรนำระดับสากล มุ่งผลคุณภาพงานและความสุขของพยาบาล
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นเลิศ และมุ่งสร้างสวัสดิภาพ
การประกอบวิชาชีพของพยาบาล ชี้นำสังคมด้านสุขภาพในประชาคมอาเซียน

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

รายการ "พยาบาลมาแล้ว : Nurse TV Thailand" ผลิตโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นรายการที่เน้นการสื่อสารบทบาทของพยาบาลสู่สังคม ในด้านวิชาการ ด้านเชิดชูเกียรติพยาบาลที่ทำความดี รวมถึงการสร้างความเข้าใจต่อบทบาทวิชาชีพการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง

ข่าวประชุมวิชาการ

การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16

  Download…โปสเตอร์และแผ่นพับ ลงทะเบียนเข้าประชุม ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 6,500 บาท ไม่เป็นสมาชิก 7,000 บาท ลงทะเบียน หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน2562 สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 7,000 บาท ไม่เป็นสมาชิก 7,500 บาท ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-3541801-2 ต่อ 15            จดหมายประชาสัมพันธ์ พ.16 โครงการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่16 ประกาศผลการตัดสิน “รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพ”เพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่16

ผลิตภัณฑ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

หอพักสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดเนื้อที่ส่วนหนึ่งของอาคารสมเด็จพระบรมราชชนนี 90 เป็นหอพัก เพื่อบริการสำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ที่มีความจำเป็นนะต้องหาที่พักชั่วคราวให้เช่าพักซึ่งมีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หอพักพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ห้องพักพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ใกล้อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง

สถานที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลต่างๆ สถานีรถไฟฟ้า BTS สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าฯ

ห้องปรับอากาศมีบริการ 27 ห้อง

รายเดือน 9,500 บาท/เดือน
รายวัน 1,000 บาท/เดือน
สำหรับผู้เช่ารายเดือน ชำระค่าไฟฟ้า
ยูนิคละ 7 บาท
ผู้เช่าพัก 1-2 คน/ห้อง

การโอนเงินมัดจำ

การโอนเงินมัดจำ จำนวนเงิน 2,000 บาท
(เพื่อเป็นค่ามัดจำห้อง)
ชื่อ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 052-2-29921-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ

ติดต่อสอบถาม

คุณสุรีรัตน์ ทองมา
โทร. 02-354-1801-2 ต่อ 22
ส่งหลักฐานการโอนเงิน
พร้อมชื่อผู้จอง วันที่เข้าพัก
E-mail: ns.head@thainurse.org
แฟกซ์ 02-247-4704