banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดรับสมัครช่องทางออนไลน์งาน Nurses Run For Health ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

คลิก***ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน Nurses Run for Health Nurses Run For Health ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ ติดต่อ 02-3541801-2 ต่อ 24  ( ในเวลาราชการ ) คลิก***จังหวัดที่ร่วมจัดงาน Nurses Run for Health ช่องทางการรับเสื้อและหมวก – สามารถรับเสื้อหมวกและเลขบิบได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ ติดต่อ 02-3541801-2 ต่อ 24 ( ในเวลาราชการ ) – สามารถรับได้ที่สถานที่จัดงานเสื้อหมวกและเลขบิบ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สนามกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  

นายกสมาคม

รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ

 

สมาคมพยาบาลฯ เพื่อพยาบาล และ สุขภาวะคนไทย

เป็นองค์กรนำระดับสากล มุ่งผลคุณภาพงานและความสุขของพยาบาล
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นเลิศ และมุ่งสร้างสวัสดิภาพ
การประกอบวิชาชีพของพยาบาล ชี้นำสังคมด้านสุขภาพในประชาคมอาเซียน

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

รายการ "พยาบาลมาแล้ว : Nurse TV Thailand" ผลิตโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นรายการที่เน้นการสื่อสารบทบาทของพยาบาลสู่สังคม ในด้านวิชาการ ด้านเชิดชูเกียรติพยาบาลที่ทำความดี รวมถึงการสร้างความเข้าใจต่อบทบาทวิชาชีพการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง

ข่าวประชุมวิชาการ

โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 7

โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 7 1. โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหาหอผู้ป่วยรุ่นที่ 7  2.กำหนดการหอผู้ป่วยรุ่น 7 12 พย.-21 ธค. 2561 11 พค.2561 กำหนดการดูงานสิงคโปร์ จดหมายประชาสัมพันธ์ ใบสมัครโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ “สุขใจ วัยทำงาน” Mental Health in the Workplace

***ลงทะเบียน ตั้งแต่ 1 – 30  มิถุนายน 2561    ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ***ลงทะเบียน คั้งแต่ 1 – 15  กรกฏาคม 2561  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ระบบธนาคารจะปิดรับชำระเงินตั้งแต่ 16 กรกฏาคม 2561 ลงทะเบียนหลังวันที่ 15 กรกฏาคม 2561 ให้ชำระค่าลงทะเบียนที่หน้างานเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม www.aimhc.net หรือโทร 0 2590 8179, 0 2590 8226, 0 2590 8090

ผลิตภัณฑ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

หอพักสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดเนื้อที่ส่วนหนึ่งของอาคารสมเด็จพระบรมราชชนนี 90 เป็นหอพัก เพื่อบริการสำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ที่มีความจำเป็นนะต้องหาที่พักชั่วคราวให้เช่าพักซึ่งมีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หอพักพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ห้องพักพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ใกล้อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง

สถานที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลต่างๆ สถานีรถไฟฟ้า BTS สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าฯ

ห้องปรับอากาศมีบริการ 27 ห้อง

รายเดือน 8,000 บาท/เดือน
รายวัน 1,000 บาท/เดือน
สำหรับผู้เช่ารายเดือน ชำระค่าไฟฟ้า
ยูนิคละ 7 บาท
ผู้เช่าพัก 1-2 คน/ห้อง

การโอนเงินมัดจำ

การโอนเงินมัดจำ จำนวนเงิน 2,000 บาท
(เพื่อเป็นค่ามัดจำห้อง)
ชื่อ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 052-2-29921-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ

ติดต่อสอบถาม

คุณสาลักษณ์ แกแง้ว
โทร. 02-354-1801-2 ต่อ 22
แฟกซ์ 02-247-4704
ส่งหลักฐานการโอนเงิน
พร้อมชื่อผู้จอง วันที่เข้าพัก