การประชุมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ในยุคดิจิทัล แบบนิวนอร์มอล วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565

โปรดศึกษาระเบียบ และขั้นตอนการเข้าห้องประชุม ZOOM วิธีที่ 1 ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม ZOOM วิธีที่ 2 ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม ZOOM สำหรับผู้ที่ login zoom