รวมพลังพยาบาลจิตอาสาร่วมคัดกรอง มะเร็งเต้านมในสตรี

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯวันพยาบาลสากล International Nurses Day :12 พฤษภาคม 2565พลังพยาบาล เพื่อสิทธิและความมั่นคงของสุขภาพประชาคมโลก ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ คลิกดูอ่านคู่มือ การตรวจเต้านม โดยบุคลากรทางการแพทย์ คลิกดูสื่อการสอนออนไลน์

การประชุมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ในยุคดิจิทัล แบบนิวนอร์มอล วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565

รหัสเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM จะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ก่อนวันประชุม 3 วัน วิธีที่ 1 ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม ZOOM วิธีที่ 2 ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม ZOOM สำหรับผู้ที่ login zoom

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมให้กำลังใจ พว.ปุณยวีร์ ศรีดวงแปง และครอบครัว โดยมอบเงินและของเยี่ยม ณ โรงพยาบาลราชวิถี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้นำศิษย์พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัว และน้องอุ้ม หรือ พว.ปุณยวีร์ ศรีดวงแปง ที่ประสบอุบัติเหตุจากการส่งต่อผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลราชวิถี ทั้งนี้ขอขอบคุณ นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ผู้บริหารและทีมการพยาบาลที่ได้ให้การดูแลน้องอุ้มเป็นอย่างดี และตรวจเยี่ยมอาการอย่างสม่ำเสมอ ขอให้น้องอุ้ม ปลอดภัยและฟื้นในเร็ววัน วันที่ 21 มกราคม 2565 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมให้กำลังใจ พว.ปุณยวีร์ ศรีดวงแปง และครอบครัว โดยมอบเงินและของเยี่ยม ณ โรงพยาบาลราชวิถี

1 2 3 10