การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการที่คุ้มค่า: อัตรากำลัง ค่าบริการ ระบบการบันทึกรหัสกิจกรรมการพยาบาล หลังภัยพิบัติโรคระบาด (Value based management: FTE, FEE, ICD-10 post Pandemic)

โครงการกำหนดการวันที่20-22ธันวาคม2565 หนังสือเรียนเชิญชิญประชุมสามัญใหญ่ประจำปี ค่าลงทะเบียน สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ 1,800 บาท ไม่ใช่สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ 2,200 บาท

รวมพลังพยาบาลจิตอาสาร่วมคัดกรอง มะเร็งเต้านมในสตรี

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯวันพยาบาลสากล International Nurses Day :12 พฤษภาคม 2565พลังพยาบาล เพื่อสิทธิและความมั่นคงของสุขภาพประชาคมโลก ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ คลิกดูอ่านคู่มือ การตรวจเต้านม โดยบุคลากรทางการแพทย์ คลิกดูสื่อการสอนออนไลน์

1 2 3 10