โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 7

โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 7 1. โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหาหอผู้ป่วยรุ่นที่ 7  2.กำหนดการหอผู้ป่วยรุ่น 7 12 พย.-21 ธค. 2561 11 พค.2561 กำหนดการดูงานสิงคโปร์ จดหมายประชาสัมพันธ์ ใบสมัครโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ “สุขใจ วัยทำงาน” Mental Health in the Workplace

***ลงทะเบียน ตั้งแต่ 1 – 30  มิถุนายน 2561    ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ***ลงทะเบียน คั้งแต่ 1 – 15  กรกฏาคม 2561  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ระบบธนาคารจะปิดรับชำระเงินตั้งแต่ 16 กรกฏาคม 2561 ลงทะเบียนหลังวันที่ 15 กรกฏาคม 2561 ให้ชำระค่าลงทะเบียนที่หน้างานเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม www.aimhc.net หรือโทร 0 2590 8179, 0 2590 8226, 0 2590 8090

ประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562 เรื่อง The 4th International Conference on Prevention and Management of Choronic Conditions : Innovation in Nursing Practice, Education, and Research

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562 เรื่อง The 4th International Conference on Prevention and Management of Choronic Conditions : Innovation in Nursing Practice, Education, and Research สำหรับพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจจากโรงพยาบาลและสถาบันศึกษาพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ The Emerald Hotel, Bangkok ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://chronicconf.com

ประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561 เรื่อง Transforming Nursing Roles in Precision Nursing

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561 ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 เรื่อง Transforming Nursing Roles in Precision Nursing ณ ห้องประชุม 1201 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  ชั้น 12 โซน B โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝึกอบรมวิชาการระยะสั้น สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯ 11-12 พ.ค. 2561

สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยจะจัดการอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ณ ห้อง Kamolthip โรงแรม The Sukosol กรุงเทพ ในหัวข้อ “Common problems in cardiac surgery”   วันที่11-12 พฤษภาคม 2561 PR Thai Nurse Association 2018 20th Short course 2018 Program (14-4-18) 20th Short Course 2018 Registration form – 6Apr18

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology” ในวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 Hall 1-2

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology” ในวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 Hall 1-2 โหลดเอกสาร : 1.หนังสือเชิญประชุมทั่วประเทส_วันที่11-13-พ.ค.61อิมแพ็ค2561 โหลดเอกสาร : 2.โครงการ11-13ก.ค.61-อิมแพ็ค โหลดเอกสาร : 3.ใบสมัครการประชุมอิมแพ็ค-11-13-ก.ค.61-2 โหลดเอกสาร : 4.Reservation Form MDA 2018 Ibis (1) โหลดเอกสาร : 5.Reservation Form MDA 2018 Novotel Bangkok IMPACT (1)    

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 12 เรื่อง “พยาบาลกับการคุ้มครองสุขภาพจากควันบุหรี่” วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561

โครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 12 เรื่อง “พยาบาลกับการคุ้มครองสุขภาพจากควันบุหรี่” วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม แบบตอบรับเข้าประชุมอย่างเดียว ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน โครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 12 template-เพื่อใช้ทำโปสเตอร์

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 12 วันที่ 15 พ.ค. – 22 มิ.ย. 2561

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 12 วันที่ 15 พ.ค. – 22 มิ.ย. 2561 กำหนดการฝึกอบรมผู้บริหารองค์กร รุ่นที่ ๑๒ โครงการฝึกอบรมผู้บริหารองค์กร รุ่นที่ ๑๒ ใบสมัคร

การประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง “พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” (Nurses : A Voice to Lead – Health is a Human Right)

การประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง “พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” (Nurses : A Voice to Lead – Health is a Human Right) หนังสือเชิญประชุมทั่วประเทสวันพยาบสลสากลบ2561 โครงการวันพยาบาลสากล ปี 2561 ใบสมัครประชุมวันที่ 9-11พ.ค.61 ใบจองโรงแรม

พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน สัปดาห์วันพยาบาลสากลวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2561

1.เชิญร่วมทำกิจกรรมวันพยาบาลสากล2561 2. แปลวันพยาบาลสากล ICN2018 3.ใบสรุปกิจกรรมวันพยาบาลสากล 2561

1 2 3 4