การประชุมวิชาการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 4-7 ธันวาคม2566

ขอเชิญชวนพี่น้องพยาบาลรวมพลังขับเคลื่อนการพยาบาลไทยสู่ยุค Metaverse “วาระพยาบาลแห่งชาติ”

CNEU 25.5 หน่วยคะแนน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

หรือติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บ https://www.natconvention.com/