สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติในการจัดประชุม Asia Workforce Forum (AWFF) ระหว่างวันที่ 1- 2 มีนาคม 2566 และการประชุม Asia Alliance Nurse Association (AANA) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี