สมาคมพยาบาลทหารบก ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จัดประชุมวิชาการ แบบออนไลน์

 

CNEU 8 หน่วยคะแนน
ประชุมวิชาการ มิติใหม่ในการดูแลสุขภาพ : สูงวัยอย่างมีสุขภาวะ
A New Dimension in Healthcare : Healthy Aging
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ทางระบบออนไลน์ ZOOM
จัดโดย สมาคมพยาบาลทหารบก ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 12 ส.ค.66 จำนวน 1,000 บาทต่อท่าน /ค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 12 ส.ค.66 จำนวน 1,200 บาท ต่อท่าน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า หมายเลขบัญชี 038-7-356678

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 08-1345-5771 หรือ 08-5366-7899 หรือ 08-1567-7787

 

แบบลงทะเบียน การประชุมวิชาการ มิติใหม่ในการดูแลสุขภาพ : สูงวัยอย่างมีสุขภาวะ A New Dimension in Healthcare : Healthy Aging