การประชุมวิชาการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 4-7 ธันวาคม2566

ขอเชิญชวนพี่น้องพยาบาลรวมพลังขับเคลื่อนการพยาบาลไทยสู่ยุค Metaverse “วาระพยาบาลแห่งชาติ” CNEU 25.5 หน่วยคะแนน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก หรือติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บ https://www.natconvention.com/

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางลิงค์ด้านล่าง โครงการการประชุมพยาบาล แห่งชาติ ครั้งที่ 17 กำหนดการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และกำหนดการการจัดงาน    

การประชุมวิชาการออนไลน์ การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) อัตราค่าลงทะเบียน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) รับจำนวน 250 ท่าน CNEU อยู่ระหว่างพิจารณาจากสภาการพยาบาล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://www.ramacnec.com ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608 Line: @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย) Email: [email protected]

การประชุมวิชาการออนไลน์ RAmathibodi Emergency Nursing: Upskilling and Reskilling 2023

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง RAmathibodi Emergency Nursing: Upskilling and Reskilling 2023 ในวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รับจำนวน 250 ท่าน CNEU อยู่ระหว่างพิจารณาจากสภาการพยาบาล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://www.ramacnec.com ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608 Line: @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย) Email: [email protected]

สมาคมพยาบาลทหารบก ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จัดประชุมวิชาการ แบบออนไลน์

  CNEU 8 หน่วยคะแนน ประชุมวิชาการ มิติใหม่ในการดูแลสุขภาพ : สูงวัยอย่างมีสุขภาวะ A New Dimension in Healthcare : Healthy Aging วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ทางระบบออนไลน์ ZOOM จัดโดย สมาคมพยาบาลทหารบก ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 12 ส.ค.66 จำนวน 1,000 บาทต่อท่าน /ค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 12 ส.ค.66 จำนวน 1,200 บาท ต่อท่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า หมายเลขบัญชี 038-7-356678 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 08-1345-5771 หรือ 08-5366-7899 หรือ 08-1567-7787   แบบลงทะเบียน […]

1 2 3 4 7