แบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อม(Dementia) TMSE

สามารถดูคลิปวิดีโอสอนการประเมินคัดกรองภาวะสมองเสื่อม (Dementia) TMSE ได้ที่ link ด้านบน

คำแนะนำการทำแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

คัดกรองภาวะสมองเสื่อมตามเอกสารการทำแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อม และบันทึก google form ผลการประเมินคัดกรองภาวะสมองเสื่อมได้ที่ QR code ด้านล่าง

เอกสารการทำแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

https://drive.google.com/file/d/1RcD-5Ey5F6SX1YHzQXKxzQWha2HHn883/view?usp=sharing

google form ผลการประเมินคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

https://forms.gle/oz56L3pnGcQnhzZC7

การทำแบบทดสอบเพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้น Thai AZQ , TMSE

โดย นพ.อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ  ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่