สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับโล่รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน ในวาระ 76 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณวาณี แม่นยำ ,คุณอรสา อัครรัชรางกูร และผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ กรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสรับโล่รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน ในวาระ 76 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

การประชุมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ในยุคดิจิทัล แบบนิวนอร์มอล วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565

โปรดศึกษาระเบียบ และขั้นตอนการเข้าห้องประชุม ZOOM วิธีที่ 1 ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม ZOOM วิธีที่ 2 ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม ZOOM สำหรับผู้ที่ login zoom

1 2 3 4 5 6