วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023) เริ่ม 21 พฤษภาคม 2566

21 มีนาคม 2566สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปิดตัว โครงการ วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023)96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯโดย ศ.ดร.ศิริอร สินธุนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานโดยมี นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในส่วนภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ได้ให้เกียรติร่วมในกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ กิจกรรม วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือRUNNING DAY วิ่งจริง ระยะทาง 6 Km เริ่ม start ทั่วไทย ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 สถานที่ 6 จังหวัด ได้แก่ภาคกลาง_กรุงเทพมหานคร ณ บึงหนองบอน_กาญจนบุรี ณ […]

1 2 3 4 5 7