จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแลและอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแลและอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ จัดการอบรมเรื่องพยาบาลไทยขับเคลื่อนบริการพยาบาลอย่างไรในยุค 4.0

รศ.เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ จัดการอบรมเรื่องพยาบาลไทยขับเคลื่อนบริการพยาบาลอย่างไรในยุค 4.0 โดยมีพันเอกหญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ และ ดร.จินตวีร์พร แป้นแก้ว เป็นวิทยากร ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน152คน

1 8 9 10