คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาองค์กรนิสิตนักศึกษาสัมพันธ์ ขอขอบพระคุณท่านนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Open house nursing expo 2022 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี