รวมพลังพยาบาลจิตอาสาร่วมคัดกรอง มะเร็งเต้านมในสตรี

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
วันพยาบาลสากล International Nurses Day :
12 พฤษภาคม 2565
พลังพยาบาล เพื่อสิทธิและความมั่นคงของสุขภาพประชาคมโลก

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น