Meeting of the Council of National Nursing Association Representatives (CNR) & ICN Congress 29 June to 5 July 2023 in Montreal, Canada

ศ.ดร. ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ผศ.ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ และ รศ.ดร. สุปรีดา มั่นคง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม Council of National Nursing Association Representatives (CNR) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2566 และ ICN Congress ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองมอนทริออล ประเทศแคนาดา โดยมีพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ในการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมจัดการประชุม Reginal Session (South East Asia): Nursing leadership in crisis situation in South East Asia […]

MONTREAL ICN CONGRESS 1-5 JULY 2023 Nurse together : A force for global health

  4 July 2023 Nursing leadership highlighted in today’s sessions Leadership The first plenary of the day was an enlightening session focusing on the art of inspiring action and driving change in the nursing profession and broader healthcare landscape. Moderated by ICN Deputy Chief Nurse, David Stewart, the session included Simon Sinek’s unique insights on […]

MONTREAL ICN CONGRESS 1-5 JULY 2023 Nurse together : A force for global health

2 July 2023 Topping the bill: Nurses’ inspiring work in mental health care, leadership, regulation and education The first official day here in Montreal at the International Council of Nurses’ 29th Congress brought the nursing community together with other health experts, media specialists, governmental representatives and many more to share and discuss the many ways […]

สมาคมพยาบาลทหารบก ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จัดประชุมวิชาการ แบบออนไลน์

  CNEU 8 หน่วยคะแนน ประชุมวิชาการ มิติใหม่ในการดูแลสุขภาพ : สูงวัยอย่างมีสุขภาวะ A New Dimension in Healthcare : Healthy Aging วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ทางระบบออนไลน์ ZOOM จัดโดย สมาคมพยาบาลทหารบก ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 12 ส.ค.66 จำนวน 1,000 บาทต่อท่าน /ค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 12 ส.ค.66 จำนวน 1,200 บาท ต่อท่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า หมายเลขบัญชี 038-7-356678 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 08-1345-5771 หรือ 08-5366-7899 หรือ 08-1567-7787   แบบลงทะเบียน […]

รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสร้างโอกาสพยาบาลที่พร้อมทำงานในชนบท ประจำปีการศึกษา 2566

  รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือก และใบสมัคร 1.ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา 2.ใบสมัครขอรับทุน Stone Family ประจำปี 2566      

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ณ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ ครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ทรงเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จนจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2543 เริ่มเข้ารับราชการ ตำแหน่ง “พลเอกหญิง” ต่อมาทรงเข้ารับราชการทหารในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุด เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ) ทั้งยังทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ การปฏิบัติหน้าที่ในราชการทหาร ย้อนกลับไปในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ (ในเวลานั้นคือพลเอกหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์) ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 […]

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม ในโอกาสได้รับเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นับเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่แห่งงานพยาบาล ซึ่ง ICRC ได้มอบให้กับ พยาบาลดีเด่น สำหรับความกล้าหาญและการอุทิศตนอย่างยอดเยี่ยม ในการช่วยเหลือเหยื่อจากความขัดแย้งทางอาวุธ และภัยพิบัติธรรมชาติ เหรียญรางวัลฟลอเรนซ์ ไนติงเกลนี้ยังได้มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่การทำงานที่เป็นแบบอย่าง อันน่ายกย่อง และจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกอันสำคัญต่องานด้านสาธารณสุขและ การพยาบาลศาสตร์ โดยพยาบาลแต่ละท่านจะได้รับการเสนอชื่อมาจากกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศ ซึ่งจะผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการอันประกอบไปด้วย ICRC, สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ระหว่างประเทศ (IFRC) และ สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ที่มา : https://blogs.icrc.org/th/2016/07/07/273-florence-nitingale-medal-ifrc-icrc/

พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบวันประสูติ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทำบุญครบรอบ ๙๖ ปี การสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

          สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบรอบวันประสูติ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทำบุญครบรอบ ๙๖ ปี การสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก พระเทพรัตนมุณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เป็นประธานคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงถือฤกษ์อันเป็นมงคล เปิด “ รักษ์สุขภาพคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ” ให้บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคเบื้องต้นให้ฟรี โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจิตอาสาจากหน่วยงานและโรงพยาบาลต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่เขตราชเทวี รวมถึงประชาชนที่สัญจรผ่านเข้ารับบริการ จำนวน ๑๙๖+(plus) คน โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตราชเทวี และเครือข่ายนักพัฒนาสังคมเขตราชเทวี ดูแลประสานประธานชุมชนเพื่อแจ้งกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ รักษ์สุขภาพ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ โดยสโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์ ได้สนับสนุนรถเข็น wheelchair จำนวน ๑๐ คัน และบริษัทโพรเด็กซ์จำกัด […]

1 2 3