ประกวดชมรมนักศึกษาพยาบาลดีเด่น สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ 2565