เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนส่ง ผู้บริหารพยาบาล อาจารย์พยาบาล พยาบาล เข้าประกวดผู้บริหารองค์กร / พยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ในการสร้างชุมชนและองค์กรปลอดบุหรี่ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2565