สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ขอเชิญร่วมสมทบทุนช่วยเหลือพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 จากการให้การพยาบาลผู้ป่วย

โหลดแบบแจ้งชื่อ พยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 จากการให้การพยาบาลผู้ป่วย COVID-19

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มีความห่วงใยพยาบาลวิชาชีพ ว่า หากเป็นการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 ในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย โดยไม่ถึงแก่ชีวิตจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุน “สมทบทุนช่วยเหลือพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 และป่วยจากการให้การพยาบาลผู้ป่วย” เพื่อหาทุนสนับสนุนช่วยเหลือ
และ จากการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (ศบค.) ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 50 ราย แล้วนั้น

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอแจ้งให้ หัวหน้าพยาบาล หรือ หัวหน้าหน่วยงาน ของสถานบริการสุขภาพ/โรงพยาบาล ที่พบว่า พยาบาลในหน่วยงานของท่านติดเชื้อ COVID-19 และป่วยจากการให้การพยาบาลผู้ป่วย (เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ หรือ ไม่เป็นสมาชิกก็ได้)
ส่งหนังสือแจ้งข้อมูล มายัง สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส่วนกลาง หรือ สำนักงานสาขาภาค ที่หน่วยงานของท่านตั้งอยู่ เพื่อสมาคมพยาบาลฯจะได้ ดำเนินการด้านสวัสดิการ เป็นกรณีพิเศษ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของพยาบาลทุก ๆ ท่านต่อไป