28-29 ม.ค. 2566 ประชุม “พัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่: รู้เท่าทัน ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ และบทบาทนักศึกษาพยาบาล และ อาจารย์ในการช่วยเหลือ”