ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 in Singapore

จดหมายขอเชิญร่วมศึกษาดูงาน และประชุม ICN Congress ใบแจ้งความจำนงร่วมเดินทาง รายการที่ 1 รายการที่ 2 รายการที่ 3

โครงการประชุมวิชาการความสาเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่อง “ยาสูบกับสุขภาพปอด: บทบาทพยาบาล” วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

62 โครงการประชุมวิชาการ แบบตอบรับเข้าประชุมอย่างเดียว ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน แบบตอบรับเข้าประชุมอย่างเดียว ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน

Nurse For Love Concert

สถานที่ : โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย รอยัลแกรนด์ เธียเตอร์,สยามพารากอน Venue : At Siam Pavalai Royal Grand Theatre,Siam Paragon (6th Fl.) เปิดจำหน่าย : วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. Public Sale : Friday 15th March 2019 at 10.00 AM. ราคาบัตร : 2,000 / 1,500 และ 1,000 บาท Ticket Price : 2,000 / 1,500 and 1,000 Baht. ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ https://www.allticket.com/event/NurseForLoveConcert รอบการแสดง / Showtime วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. […]

Supanee Don’t Miss Principles of Tuberculosis Training

Dear Supanee,Time is running out to register for our popular Union training course, Principles of Tuberculosis Care and Prevention: Translating Knowledge to Action. This 10-day course, which will be held in Bulawayo, Zimbabwe, covers the epidemiological, bacteriological, clinical and programmatic principles of TB care. The deadline to register for this course is 18 January 2019. Please take a moment to reserve your […]

1 3 4 5 6 7 14