สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2562-2564

****ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561   จดหมายขอความร่วมมือเสนอนาม โหลด*** แบบฟอร์มเสนอนามเลือกตั้ง พิมพ์ใบสมัครส่งได้ที่ E-mail : Thainurse44@gmail.com หรือ   ตามที่อยู่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 21/12 ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-1801-2

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข โหลดเอกสารได้ที่นี้ : ระเบียบกระทรวงการคลังเงินช่วบเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข

โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 7

โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 7 1. โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหาหอผู้ป่วยรุ่นที่ 7  2.กำหนดการหอผู้ป่วยรุ่น 7 12 พย.-21 ธค. 2561 11 พค.2561 กำหนดการดูงานสิงคโปร์ จดหมายประชาสัมพันธ์ ใบสมัครโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย

International Council of Nurses joins CEPPs Global Initiative to improve early childhood development

Press Information . Communiqué de presse . Comunicado de prensaInternational Council of Nurses joins CEPPs Global Initiative to improve early childhood development  Geneva, Switzerland; 25 June 2018 -The International Council of Nurses (ICN) has signed a Memorandum of Understanding (MOU) with the Childhood and Early Parenting Principles (CEPPs) Global Initiative to this collaborative worldwide network […]

NCC 4th RONC (NCC)

National Cancer Centre Singapore is organising the 4th Regional Oncology Nursing Conference (RONC) in Singapore from 18-19 January 2019. We would like to share information of the RONC conference with members of the Nurses’ Association of Thailand. We believe we have an exciting line up of renowned oncology leaders and experts sharing the cutting edge in cancer […]

High-quality science at the programme selection meeting

  Programme selection meeting: high-quality science informed by human rights The Union’s Coordinating Committee of Scientific Activities (CCSA) gathered last week to review the abstract and session submissions that form the heart of the 2018 conference scientific programme. During the three days of intense work, they shared their thoughts on the importance of the upcoming conference and what excited them […]

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ “สุขใจ วัยทำงาน” Mental Health in the Workplace

***ลงทะเบียน ตั้งแต่ 1 – 30  มิถุนายน 2561    ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ***ลงทะเบียน คั้งแต่ 1 – 15  กรกฏาคม 2561  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ระบบธนาคารจะปิดรับชำระเงินตั้งแต่ 16 กรกฏาคม 2561 ลงทะเบียนหลังวันที่ 15 กรกฏาคม 2561 ให้ชำระค่าลงทะเบียนที่หน้างานเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม www.aimhc.net หรือโทร 0 2590 8179, 0 2590 8226, 0 2590 8090

ประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562 เรื่อง The 4th International Conference on Prevention and Management of Choronic Conditions : Innovation in Nursing Practice, Education, and Research

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562 เรื่อง The 4th International Conference on Prevention and Management of Choronic Conditions : Innovation in Nursing Practice, Education, and Research สำหรับพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจจากโรงพยาบาลและสถาบันศึกษาพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ The Emerald Hotel, Bangkok ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://chronicconf.com

1 3 4 5 6 7 12