สมาคมพยาบาลทหารบก ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จัดประชุมวิชาการ แบบออนไลน์

  CNEU 8 หน่วยคะแนน ประชุมวิชาการ มิติใหม่ในการดูแลสุขภาพ : สูงวัยอย่างมีสุขภาวะ A New Dimension in Healthcare : Healthy Aging วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ทางระบบออนไลน์ ZOOM จัดโดย สมาคมพยาบาลทหารบก ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 12 ส.ค.66 จำนวน 1,000 บาทต่อท่าน /ค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 12 ส.ค.66 จำนวน 1,200 บาท ต่อท่าน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า หมายเลขบัญชี 038-7-356678 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 08-1345-5771 หรือ 08-5366-7899 หรือ 08-1567-7787   แบบลงทะเบียน […]