พิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00น ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ