สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ “น้องปุ๋ย” และขอยกย่องเชิดชูเกียร “พยาบาลผู้ให้” ทั้งขณะมีชีวิตและเมื่อหมดลมหายใจ ด้วยการบริจาค อวัยวะาำคัญเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์