ขอเชิญสรรหาพยาบาลที่มีผลงานเด่นจากการปฏิบัติงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2565