ศ.ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานนำการเสวนา: ความปลอดภัยในการส่งต่อผู้ป่วย กรณีศึกษา น้องอุ้ม วันที่ 8 มีนาคม 2565