วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการอำนวยการฯ และผู้แทนพยาบาลวิชาชีพ เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพี่อปรึกษาและยื่นหนังสือเรี่องการธำรงรักษาพยาบาลวิชาชีพ