มอบรางวัลการประกวดวัตกรรม ในงานประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16

มอบรางวัลการประกวดวัตกรรม ในงานประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16