นักศึกษามหาวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพธนบุรี ดูงาน ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

นักศึกษามหาวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพธนบุรี ดูงาน ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ