เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมพลังและสมรรถนะของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ โบ๊ทเฮ้าส์ บูทีค ริเวอร์ไซด์ อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม