ประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) ภายใต้แนวความคิด “นักศึกษาพยาบาลไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า: We need food, not Tobacco”

ดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัครด้านล่าง

โครงการประกวด โซเชียลมีเดีย We need food not tobacco