ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 29th ICN Congress 2023 “Nurses Togeter : A Force for Global Health ” ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม ณ เมืองมอนทริออล ประเทศแคนนาดา

รายละเอียดการเดินทาง

หนังสือเชิญสมัครเข้าประชุม และร่วมเดินทาง