เรื่อง การพิจารณาผู้บริหารการพยาบาล และ พยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบประจำปี พ.ศ. 2561

เรื่อง การพิจารณาผู้บริหารการพยาบาล และ พยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบประจำปี พ.ศ. 2561 จัดหมายเชิญ ประกาศ เรื่องพิจารณาพยาบาลดีเด่น คลิกโหลดแบบฟอร์มการสมัคร

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สมาธิบำบัด SKT ครั้งที่ 3

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สมาธิบำบัด SKT ครั้งที่ 3 link : ฝึกสมาธิบำบัดขยายหลอดเลือดสมองหัวใจช่วยพ้นวิกฤติได้ 

เชิญสมัครร่วมโครงการ พยาบาลไทยสุขภาพดี..ป้องกันโรควันนี้ด้วยวัคซีน

เชิญสมัครร่วมโครงการ พยาบาลไทยสุขภาพดี..ป้องกันโรควันนี้ด้วยวัคซีน ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 เชิญพยาบาลผู้สนใจฉีดวัคซีนเอชพีวี 4 สายพันธุ์(มะเร็งปากมดลูก) และ วัคซีนนิวโมคอคคัส23 สายพันธุ์ ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง https://research.zarca.com/k/SsQQVXUsWSPsPsPsRY อ่านรายละเอียดวัคซีนและราคาเพิ่มเติม กดลิงค์  https://drive.google.com/file/d/1MTElaoQgWM1hClLCzFVvNoBnc7e_Vscy/view?usp=sharing โหลดเอกสารเพิ่มเติม ตัวอย่างการกรอก ใบคำขอเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ ใบสมัครเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ ใบสั่งยา

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง การพิจารณาพยาบาลดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง การพิจารณาพยาบาลดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือเชิญ การพิจารณาพยาบาลดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๑ โหลด : แบบฟอร์มเสนอรายชื่อขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น

ทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เชิญร่วมทำบุญ

โครงการเสวนาวิชาการ “เปิดโลกยุคใหม่ของการวิจัย: การวิจัยอนาคตการณ์” (futures research)

โครงการเสวนาวิชาการ “เปิดโลกยุคใหม่ของการวิจัย: การวิจัยอนาคตการณ์” (futures research) จดหมายเชิญ ผู้นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดการวันที่ 12 ธ.ค.60

ขยายเวลาส่งผลงาน “โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์”

โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ Download : โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ Logo : logo

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ โดยรับใบสมัครได้ที่ สภาการพยาบาล หรือดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.tnmc.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารนครินทรศรี ชั้น 2 สภาการพยาบาลในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่วันที่  8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560  ในวัน เวลาราชการ โหลดเอกสาร : ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล (นักวิชาการฯ) โหลดเอกสาร : ใบสมัครงานสภาการพยาบาล (สำนักงานเลขาธิการสภาฯ)

“Nutition in the 1,000 Days of life in Southeast Asia”

“Nutition ใน 1,000 วันแห่งชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ด้วยโครงการ CU Enea SEA ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประชุมวิชาการเรื่องโภชนาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 1 “ความรู้ความเข้าใจในชีวิตทางเพศ 1,000 วันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 13 พฤศาสตร์กายน 2560 ณ อาคารภูมิสิริมั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หนังสือเชิญและกำหนดการ

1 2 3 4