ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 in Singapore

จดหมายขอเชิญร่วมศึกษาดูงาน และประชุม ICN Congress ใบแจ้งความจำนงร่วมเดินทาง รายการที่ 1 รายการที่ 2 รายการที่ 3

Nurse For Love Concert

สถานที่ : โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย รอยัลแกรนด์ เธียเตอร์,สยามพารากอน Venue : At Siam Pavalai Royal Grand Theatre,Siam Paragon (6th Fl.) เปิดจำหน่าย : วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. Public Sale : Friday 15th March 2019 at 10.00 AM. ราคาบัตร : 2,000 / 1,500 และ 1,000 บาท Ticket Price : 2,000 / 1,500 and 1,000 Baht. ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ https://www.allticket.com/event/NurseForLoveConcert รอบการแสดง / Showtime วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. […]

1 2 3 4 5 7