ประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561 เรื่อง Transforming Nursing Roles in Precision Nursing

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561 ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 เรื่อง Transforming Nursing Roles in Precision Nursing ณ ห้องประชุม 1201 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  ชั้น 12 โซน B โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผลการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผลการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2561 โหลดเอกสาร : ผลการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2561

ฝึกอบรมวิชาการระยะสั้น สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯ 11-12 พ.ค. 2561

สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยจะจัดการอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ณ ห้อง Kamolthip โรงแรม The Sukosol กรุงเทพ ในหัวข้อ “Common problems in cardiac surgery”   วันที่11-12 พฤษภาคม 2561 PR Thai Nurse Association 2018 20th Short course 2018 Program (14-4-18) 20th Short Course 2018 Registration form – 6Apr18

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology” ในวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 Hall 1-2

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology” ในวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 Hall 1-2 โหลดเอกสาร : 1.หนังสือเชิญประชุมทั่วประเทส_วันที่11-13-พ.ค.61อิมแพ็ค2561 โหลดเอกสาร : 2.โครงการ11-13ก.ค.61-อิมแพ็ค โหลดเอกสาร : 3.ใบสมัครการประชุมอิมแพ็ค-11-13-ก.ค.61-2 โหลดเอกสาร : 4.Reservation Form MDA 2018 Ibis (1) โหลดเอกสาร : 5.Reservation Form MDA 2018 Novotel Bangkok IMPACT (1)    

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 12 เรื่อง “พยาบาลกับการคุ้มครองสุขภาพจากควันบุหรี่” วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561

โครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 12 เรื่อง “พยาบาลกับการคุ้มครองสุขภาพจากควันบุหรี่” วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม แบบตอบรับเข้าประชุมอย่างเดียว ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน โครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 12 template-เพื่อใช้ทำโปสเตอร์

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 12 วันที่ 15 พ.ค. – 22 มิ.ย. 2561

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 12 วันที่ 15 พ.ค. – 22 มิ.ย. 2561 กำหนดการฝึกอบรมผู้บริหารองค์กร รุ่นที่ ๑๒ โครงการฝึกอบรมผู้บริหารองค์กร รุ่นที่ ๑๒ ใบสมัคร

การประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง “พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” (Nurses : A Voice to Lead – Health is a Human Right)

การประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง “พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” (Nurses : A Voice to Lead – Health is a Human Right) หนังสือเชิญประชุมทั่วประเทสวันพยาบสลสากลบ2561 โครงการวันพยาบาลสากล ปี 2561 ใบสมัครประชุมวันที่ 9-11พ.ค.61 ใบจองโรงแรม

The G4 Alliance

View this email in your browser Join us on March 7th for a Roundtable Discussion and the launch of a Report on Global Surgery and Anaesthesia Statistics! Measuring to Manage: The Essential Role of Surgical Data Collection for Supporting SDG Targets March 7, 2018 2:30 – 4:00 pm Gradian Health Systems 915 Broadway, Suite 1001, 10th […]

1 2 3 4 5 9