ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology” ในวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 Hall 1-2

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology” ในวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 Hall 1-2 โหลดเอกสาร : 1.หนังสือเชิญประชุมทั่วประเทส_วันที่11-13-พ.ค.61อิมแพ็ค2561 โหลดเอกสาร : 2.โครงการ11-13ก.ค.61-อิมแพ็ค โหลดเอกสาร : 3.ใบสมัครการประชุมอิมแพ็ค-11-13-ก.ค.61-2 โหลดเอกสาร : 4.Reservation Form MDA 2018 Ibis (1) โหลดเอกสาร : 5.Reservation Form MDA 2018 Novotel Bangkok IMPACT (1)    

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 12 เรื่อง “พยาบาลกับการคุ้มครองสุขภาพจากควันบุหรี่” วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561

โครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 12 เรื่อง “พยาบาลกับการคุ้มครองสุขภาพจากควันบุหรี่” วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม แบบตอบรับเข้าประชุมอย่างเดียว ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน โครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 12 template-เพื่อใช้ทำโปสเตอร์

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 12 วันที่ 15 พ.ค. – 22 มิ.ย. 2561

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 12 วันที่ 15 พ.ค. – 22 มิ.ย. 2561 กำหนดการฝึกอบรมผู้บริหารองค์กร รุ่นที่ ๑๒ โครงการฝึกอบรมผู้บริหารองค์กร รุ่นที่ ๑๒ ใบสมัคร

การประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง “พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” (Nurses : A Voice to Lead – Health is a Human Right)

การประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง “พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” (Nurses : A Voice to Lead – Health is a Human Right) หนังสือเชิญประชุมทั่วประเทสวันพยาบสลสากลบ2561 โครงการวันพยาบาลสากล ปี 2561 ใบสมัครประชุมวันที่ 9-11พ.ค.61 ใบจองโรงแรม

The G4 Alliance

View this email in your browser Join us on March 7th for a Roundtable Discussion and the launch of a Report on Global Surgery and Anaesthesia Statistics! Measuring to Manage: The Essential Role of Surgical Data Collection for Supporting SDG Targets March 7, 2018 2:30 – 4:00 pm Gradian Health Systems 915 Broadway, Suite 1001, 10th […]

พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน สัปดาห์วันพยาบาลสากลวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2561

1.เชิญร่วมทำกิจกรรมวันพยาบาลสากล2561 2. แปลวันพยาบาลสากล ICN2018 3.ใบสรุปกิจกรรมวันพยาบาลสากล 2561

International Conference on Nursing” held during April 30th – 02nd May, 2018, in Holiday Inn London-Wembley, United Kingdom.

The conference will be organized around the theme “Commitment and Challenges towards Better Healthcare” and is accredited with 14 CPD credits by Association of Surgeons of Great Britain and Ireland (ASGBI). Benefits of Registration: • Get your work printed and published in a book free of cost, you remain the author and copyright holder of […]

1 2 3 4 5 9