สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ เชิญชวนสมาชิก และผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุนบริจาคชุด Personal Protective Equipments (PPE) ให้บุคคลากรทางการแพทย์

ข้อมูลการจัดส่งชุด PPE กิจกรรม “การสมทบทุน บริจาคชุด PPE ให้บุคคลากรทางการแพทย์ ” รายนามผู้บริจาคชุด PPE

ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอทำหน้าที่ส่งต่อข้อความและรูปภาพให้กำลังใจพี่พยาบาล พี่หมอ และพี่บุคลากรทางการแพทย์ จากกิจกรรม “7 Days Challenge ส่งใจให้นักรบชุดขาวพี่ๆของพวกเรา” เพื่อให้พี่ๆมีกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19

ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอทำหน้าที่ส่งต่อข้อความและรูปภาพให้กำลังใจพี่พยาบาล พี่หมอ และพี่บุคลากรทางการแพทย์ จากกิจกรรม “7 Days Challenge ส่งใจให้นักรบชุดขาวพี่ๆของพวกเรา” เพื่อให้พี่ๆมีกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19

ฟรี…กล่องกันเชื้อเล็กบริจาคให้กับ รพ. ใดที่ต้องการติดต่อขอรับได้

เนื่องจากคุณอัญชลีและครอบครัวได้จัดทำ กล่องกันเชื้อเล็ก ใช้กับคนไข้หนัก ที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ..ปรับแบบโดยแพทย์โรคปอด จากรามา..จะเห็นว่ามี แผ่นรองเอาหมอนเล็กและคนไข้นอน แล้วเอากล่องครอบ..ถาดจะกันลื่น และใช้ได้กับเตียงทุก size คะ ส่วนตัวกล่องเจาะ 3 ด้าน หมอบอกว่า ที่ใช้งานจริงเป็นด้านหน้าและด้านขวา ส่วนด้านซ้ายไว้เผื่อส่งเครื่องมือในกรณีฉุกเฉิน หมอจะได้ไม่ต้องเอามือออกจนกว่าจะเสร็จ ด้านซ้ายหากไม่ใช้ คุณหมอใช้ plastic wrap อาหาร ปิดไว้กันสารคัดหลั่งกระเด็นกระจาย Function ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับความสูงของแพทย์ พยาบาล คนไทย มี slope ด้านหน้า เพื่อให้ ได้ clear vision     โรงพยาบาลใดต้องการติดต่อขอรับได้ที่ คุณอัญชลี. โทร. 081-8316705

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563

1.ประกาศการพิจารณาพยาบาลดีเด่นและแบบเสนอชื่อ 2.แบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 2.1.แบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 3.บันทึกแนบท้าย (ข้อบังคับสมาคมพยาบาล 2561) หนังสือ ปชส.พิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น 2563

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 14 วันที่ 20 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2563

กำหนดการฝึกอบรมบริหาร รุ่น ๑๔ โครงการฝึกอบรมบริหาร รุ่น ๑๔ จดหมายเชิญประชุม ใบสมัคร

โครงการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 เรื่อง “Best Practice of Nursing Models: Value-Based Health Care” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562

1.หนังสือเชิญมาประชุมทั่วประเทศวันที่18-20ธัน62 2.ปชส.18-20ธันวา62 โครงการประชขุมประจำปีและวิชาการ 3.18-20พ.ย.62ใบสมัครโครงการประชุมวิชาการประจำปี 4.ใบจองโรงแรม18-20ธันวา 62

1 2 3 4 5 15