นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดูงาน ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดูงาน ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

การพยาบาลไทย : ก้าวไกลสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 2560

การพยาบาลไทย : ก้าวไกลสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 2560

ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศทางคลินิก” ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศทางคลินิก” ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่นร่วมกับการจัดประชุมวิชาการทางการพยาบาลเรื่อง “การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล” ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563

ปิดการรับสมัคร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00น ประชุมวิชาการทางการพยาบาลเรื่อง “การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล” ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ติดตามงานประชุมวิชาการทางการพยาบาลหัวข้อ “การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล” รุ่นที่ 2 เร็วๆนี้!!! ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมพยาบาลฯ ขอบคุณผู้สนใจทุกท่าน เอกสารประกอบการประชุม

1 2 3