โครงการเสวนาวิชาการ “เปิดโลกยุคใหม่ของการวิจัย: การวิจัยอนาคตการณ์” (futures research)

โครงการเสวนาวิชาการ “เปิดโลกยุคใหม่ของการวิจัย: การวิจัยอนาคตการณ์” (futures research) จดหมายเชิญ ผู้นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดการวันที่ 12 ธ.ค.60

ขยายเวลาส่งผลงาน “โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์”

โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ Download : โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ Logo : logo

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ โดยรับใบสมัครได้ที่ สภาการพยาบาล หรือดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.tnmc.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารนครินทรศรี ชั้น 2 สภาการพยาบาลในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่วันที่  8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560  ในวัน เวลาราชการ โหลดเอกสาร : ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล (นักวิชาการฯ) โหลดเอกสาร : ใบสมัครงานสภาการพยาบาล (สำนักงานเลขาธิการสภาฯ)

“Nutition in the 1,000 Days of life in Southeast Asia”

“Nutition ใน 1,000 วันแห่งชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ด้วยโครงการ CU Enea SEA ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประชุมวิชาการเรื่องโภชนาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 1 “ความรู้ความเข้าใจในชีวิตทางเพศ 1,000 วันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 13 พฤศาสตร์กายน 2560 ณ อาคารภูมิสิริมั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หนังสือเชิญและกำหนดการ

Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0)

Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนทราบรมราชนี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0) ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ  

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตรเอง ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2560 ในเวลาราชการ ที่กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการ สำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-224-9711 หรือ 02-220-7534

1 12 13 14 15