Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0)

Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนทราบรมราชนี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0) ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ  

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ประกาศรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตรเอง ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2560 ในเวลาราชการ ที่กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการ สำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-224-9711 หรือ 02-220-7534

“การพยาบาลไทย: ก้าวไกลสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ประชุมวิชาการร่วมกับการประชุมใหญ่ประจำปี 2560 เรื่อง “การพยาบาลไทย: ก้าวไกลสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 15-17 พฤศจิกายน 2560 1.หนังสือเชิญ 2.โครงการ 3.ใบสมัคร 4.ใบจองโรงแรม

จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแลและอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแลและอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ จัดการอบรมเรื่องพยาบาลไทยขับเคลื่อนบริการพยาบาลอย่างไรในยุค 4.0

รศ.เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ จัดการอบรมเรื่องพยาบาลไทยขับเคลื่อนบริการพยาบาลอย่างไรในยุค 4.0 โดยมีพันเอกหญิงรุ่งทิวา พิมพ์สักกะ และ ดร.จินตวีร์พร แป้นแก้ว เป็นวิทยากร ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน152คน

1 24 25 26 27