สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมให้กำลังใจ พว.ปุณยวีร์ ศรีดวงแปง และครอบครัว โดยมอบเงินและของเยี่ยม ณ โรงพยาบาลราชวิถี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้นำศิษย์พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัว และน้องอุ้ม หรือ พว.ปุณยวีร์ ศรีดวงแปง ที่ประสบอุบัติเหตุจากการส่งต่อผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลราชวิถี ทั้งนี้ขอขอบคุณ นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ผู้บริหารและทีมการพยาบาลที่ได้ให้การดูแลน้องอุ้มเป็นอย่างดี และตรวจเยี่ยมอาการอย่างสม่ำเสมอ ขอให้น้องอุ้ม ปลอดภัยและฟื้นในเร็ววัน วันที่ 21 มกราคม 2565 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมให้กำลังใจ พว.ปุณยวีร์ ศรีดวงแปง และครอบครัว โดยมอบเงินและของเยี่ยม ณ โรงพยาบาลราชวิถี

1 2 3 4 19