ขอเชิญบุคลากรพยาบาลสมัคร โครงการฝึกอบรม การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาล และ การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ประจำปี 2562