ตามที่ได้ปรากฏภาพลงเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียของกลุ่มหญิงสาวใส่ชุดราตรียาวสีขาวในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งและได้สวมหมวกสีขาวคาดแถบขีดสีดำที่ดูแล้วเหมือนหมวกในชุดปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาล

ตามที่ได้ปรากฏภาพลงเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียของกลุ่มหญิงสาวใส่ชุดราตรียาวสีขาวในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งและได้สวมหมวกสีขาวคาดแถบขีดสีดำที่ดูแล้วเหมือนหมวกในชุดปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาล ทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ติดตามสืบสาวเรื่องราวและวิเคราะห์ว่าภาพนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพยาบาลในสังคมในทางที่ไม่เหมาะสม จึงได้ติดต่อเพื่อทำความเข้าใจกับผู้จัดงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ประธานคณะกรรมการจัดงาน Solo night พร้อมคณะ ได้มายื่นหนังสือขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดครั้งนี้ ที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นหรือทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้ได้ติดตามลบภาพและวางแนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต นางสาวประชิด ศราธพันธ์  อุปนายก และตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการ ได้รับหนังสือ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันแล้ว  จึงขอแจ้งให้สมาชิกและสังคมได้ทราบโดยทั่วกัน