สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2562-2564

****ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

 

จดหมายขอความร่วมมือเสนอนาม

โหลด*** แบบฟอร์มเสนอนามเลือกตั้ง

พิมพ์ใบสมัครส่งได้ที่ E-mail : Thainurse44@gmail.com

หรือ   ตามที่อยู่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 21/12 ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-1801-2