สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ขอเชิญร่วมสมทบทุนช่วยเหลือพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 จากการให้การพยาบาลผู้ป่วย

โหลดแบบแจ้งชื่อ พยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 จากการให้การพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มีความห่วงใยพยาบาลวิชาชีพ ว่า หากเป็นการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 ในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย โดยไม่ถึงแก่ชีวิตจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุน “สมทบทุนช่วยเหลือพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 และป่วยจากการให้การพยาบาลผู้ป่วย” เพื่อหาทุนสนับสนุนช่วยเหลือ และ จากการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (ศบค.) ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 50 ราย แล้วนั้น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอแจ้งให้ หัวหน้าพยาบาล หรือ หัวหน้าหน่วยงาน ของสถานบริการสุขภาพ/โรงพยาบาล ที่พบว่า พยาบาลในหน่วยงานของท่านติดเชื้อ COVID-19 และป่วยจากการให้การพยาบาลผู้ป่วย (เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ หรือ ไม่เป็นสมาชิกก็ได้) ส่งหนังสือแจ้งข้อมูล มายัง สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส่วนกลาง หรือ สำนักงานสาขาภาค ที่หน่วยงานของท่านตั้งอยู่ เพื่อสมาคมพยาบาลฯจะได้ ดำเนินการด้านสวัสดิการ เป็นกรณีพิเศษ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของพยาบาลทุก ๆ ท่านต่อไป

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ เชิญชวนสมาชิก และผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุนบริจาคชุด Personal Protective Equipments (PPE) ให้บุคคลากรทางการแพทย์

ข้อมูลการจัดส่งชุด PPE กิจกรรม “การสมทบทุน บริจาคชุด PPE ให้บุคคลากรทางการแพทย์ ” รายนามผู้บริจาคชุด PPE

ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอทำหน้าที่ส่งต่อข้อความและรูปภาพให้กำลังใจพี่พยาบาล พี่หมอ และพี่บุคลากรทางการแพทย์ จากกิจกรรม “7 Days Challenge ส่งใจให้นักรบชุดขาวพี่ๆของพวกเรา” เพื่อให้พี่ๆมีกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19

ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอทำหน้าที่ส่งต่อข้อความและรูปภาพให้กำลังใจพี่พยาบาล พี่หมอ และพี่บุคลากรทางการแพทย์ จากกิจกรรม “7 Days Challenge ส่งใจให้นักรบชุดขาวพี่ๆของพวกเรา” เพื่อให้พี่ๆมีกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19

ฟรี…กล่องกันเชื้อเล็กบริจาคให้กับ รพ. ใดที่ต้องการติดต่อขอรับได้

เนื่องจากคุณอัญชลีและครอบครัวได้จัดทำ กล่องกันเชื้อเล็ก ใช้กับคนไข้หนัก ที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ..ปรับแบบโดยแพทย์โรคปอด จากรามา..จะเห็นว่ามี แผ่นรองเอาหมอนเล็กและคนไข้นอน แล้วเอากล่องครอบ..ถาดจะกันลื่น และใช้ได้กับเตียงทุก size คะ ส่วนตัวกล่องเจาะ 3 ด้าน หมอบอกว่า ที่ใช้งานจริงเป็นด้านหน้าและด้านขวา ส่วนด้านซ้ายไว้เผื่อส่งเครื่องมือในกรณีฉุกเฉิน หมอจะได้ไม่ต้องเอามือออกจนกว่าจะเสร็จ ด้านซ้ายหากไม่ใช้ คุณหมอใช้ plastic wrap อาหาร ปิดไว้กันสารคัดหลั่งกระเด็นกระจาย Function ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับความสูงของแพทย์ พยาบาล คนไทย มี slope ด้านหน้า เพื่อให้ ได้ clear vision     โรงพยาบาลใดต้องการติดต่อขอรับได้ที่ คุณอัญชลี. โทร. 081-8316705

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563

1.ประกาศการพิจารณาพยาบาลดีเด่นและแบบเสนอชื่อ 2.แบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 2.1.แบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 3.บันทึกแนบท้าย (ข้อบังคับสมาคมพยาบาล 2561) หนังสือ ปชส.พิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น 2563

1 2 3 7