สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓